למה לסחור בפורקס?

תיאור

שוק המט"ח – או בכינויו "שוק הפורקס"

הוא השוק שבו קונים ומוכרים מטבעות. זהו השוק הפיננסי שצומח בקצב המהיר ביותר בעולם. מסחר בפורקס מתנהל באופן דומה למסחר בשוק המניות. מטרתך היא לקנות במחיר נמוך ולמכור במחיר גבוה. תוכל לסחור בשוק הפורקס באופן מקוון 24 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע. בנוסף לכך, באפשרותך למכור ולקנות בכל עת, בשוק דובי ובשוק שורי כאחד

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.