תצוגת מסחר מטבלאות

תיאור

תחנת המסחר מתאימה באופן מושלם לסוחרים המסתמכים מאוד על גרפים וטבלאות. ניתן לשלב את הגרפים והטבלאות האינטואיטיביים שלנו הישר בתוך תחנת המסחר. עם חלונות "מתעגנים", לשוניות ותצוגות ברות שינוי, אתה יכול להתאים את התחנה שלנו בדיוק לפי הטעם האישי שלך – כך שתקבל את כל המידע הדרוש לך בחלון אחד.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.