שינוי תבנית הצבעים בתחנת המסחר

תיאור

ישנם כמה דרכים לבצע התאמה אישית של תחנת המסחר. אחת מהדרכים היא לשנות את ה"סקין" או תבנית הצבעים של תחנת המסחר. בקצה העליון של תחנת המסחר לחצו על "מערכת" ובחרו ב"הגדרות". כאן תוכלו לבחור בין 5 ערכות צבעים שונות. ברירת המחדל היא ערכת נושא בסגנון חלונות XP, אך ניתן לבחור ממגוון האפשרויות העומדות לרשותכם.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.