פערים דרמטיים בין FXCM ל5 חברות האחרות

תיאור

במהלך חודש מרץ 2018 ביצענו בכל זירות הסוחר בישראל תוכנית מסחר זהה לחלוטין: אותן הוראות כניסה, אותן הוראות הגבלת הפסד (Stop Loss) ואותן (Take Profit) הוראות מימוש רווח.
נקודת הפתיחה היתה זהה – אבל השורה התחתונה בסיום הניסוי היתה שונה לחלוטין.
חשפנו את תוצאות הבדיקה, שבוצעה לראשונה בישראל והעלתה פערים דרמטיים בין FXCM ישראל לבין 5 החברות האחרות הפועלות בשוק הפורקס בישראל.1,2,3

– מה היה הפער בפיפסים בין FXCM ליתר זירות המסחר בישראל במהלך תקופת הבדיקה?
– כמה כסף קיבל לקוח של FXCM בגין עמלת גלגול, וכמה כסף שילם אותו לקוח בחברות האחרות?
– ממה נובעים הפערים המשמעותיים וכיצד איכות הביצוע עשויה להשפיע על ביצועי הלקוח לאורך זמן?

1כיום פועלות בשוק הפורקס הישראלי רק 4 חברות ישראליות, וזאת לאחר ש-FXCM טריידינג בע"מ רכשה את פעילות חברת ריל פורקס במרץ 2019.
2הבדיקה נערכה בקרב חשבונות מסחר בזירות הסוחר, בתנאי חשבון סטנדרטי בו הופקדו או מופקדים כספים בגובה 500 $
ארה״ב. תנאי חשבונות מסוג סטנדרטי עשויים להשתנות בין חברה לחברה.
3הבדיקה נערכה במהלך חודש מרץ 2018 ובוצעו במסגרתו עסקאות במכשירים הפיננסים הבאים: GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY, USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/NZD, GBP/AUD, EUR/NZD, EUR/AUD, EUR/CAD, GBP/USD, GBP/CHF, USD/CAD, EUR/USD, EUR/CHF, AUD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/CHF, NZD/USD. אין בביצועי העבר כדי להעיד על ביצועים בעתיד.
4אין בתוצאות הבדיקה, כדי להעיד על ביצועי החברה או מתחרותיה ביחס למכשירים פיננסיים אחרים בהם ולגביהם לא נערכה הבדיקה.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.