מצבי מסחר ברשת

תיאור

בתחנת המסחר המקוונת יש שלושה מצבי מסחר: הקש ואשר, מסחר בלחיצת כפתור, ומסחר בלחיצה כפולה. הקש ואשר הוא מצב המסחר המוגדר כברירת מחדל. מצב זה מספק לסוחרים את השליטה המלאה ביותר בהגדרות העסקה. זוהי הדרך הבטוחה ביותר לבצע עסקה. מסחר בלחיצה אחת נועד כדי לאפשר כניסה מהירה למסחר. זהו מצב אידאלי עבור מקרקפים וסוחרי חדשות, הנסמכים על יכולתם להגיב ולפעול במהירות. מסחר בלחיצה כפולה מספק איזון בין שני המצבים השונים – הוא מספק שליטה מוגברת מאידך, אך גם גמישות המסייעת לביצוע מהיר של פקודות מסחר.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.