איך להציב הוראה שוק עתידית?

תיאור

לפעמים אתה רוצה לקנות או למכור, אך רק כאשר המחיר יגיע לרמה מסוימת. זה הרגע שבו פקודת הכניסה הופכת לרלוונטית. באמצעות "פקודת כניסה", אתה יכול להגדיר מה המחיר הרצוי לך בהגדרות הפקודה. כאשר השוק יגיע למחיר זה, הפקודה תופעל באופן אוטומטי, אפילו אם המחשב שלך מכובה. הוראות כניסה משחררות אותך מהצורך להקדיש תשומת לב תמידית לתחנת המסחר והופכות את המסחר שלך לגמיש יותר.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.