מסחר מגרפים

תיאור

תחנת המסחר מאפשרת לך לסחור ישר מהגרפים. כדי ליצור הזמנות שוק צריך פשוט ללחוץ עם כפתור העכבר הימני על הגרף, ולבחור "צור הזמנת שוק". פקודות כניסה ניתן לבצע באותו האופן, אך ניתן גם ללחוץ לחיצת עכבר שמאלית על המחיר שמופיע בעמודת הגרף Y. כדי לערוך את פקודת המחיר, הקלק וגרור את הפקודה למיקום החדש. אם אתה רוצה לסגור את העסקה או לבטל את ההזמנה, פשוט לחץ על ההזמנה ואשר את הפקודה.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.