הוספת צמדי מטבעות

תיאור

ברירת המחדל של חלון שערי המטבעות מציגה את 12 הצמדים הנסחרים ביותר כמו למשל ה-USD/EUR, ה-JPY/USD וה-USD/GBP. עם זאת, ישנם צמדים נוספים אותם ניתן להוסיף לתצוגה באמצעות כפתור הסמלילים בקצה העליון של תחנת המסחר. החלון שיפתח מציג את כל הצמדים הזמינים למסחר. סמן את הצמדים בהם אתה מעוניין, והסר את הסימון מהצמדים בהם אינך מעונין. חלון שערי המטבעות יתעדכן אוטומטית כשתחזור אליו.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.