איך להציב הוראת סטופ?

תיאור

הוראת סטופ מיועדת לנהל את סיכוני המסחר, ופותחים אותה בצד המפסיד של העסקה. אפשר ליצור פקודת סטופ לפני או אחרי יצירת פקודת שוק. הקלק על התיבה, והזן את מחיר הסטופ שלך. סך הסטופים מעניק שליטה בחשיפה שלך לצמד מטבעות נתון. ניתן להוסיף אותו על ידי הקלקה על התיבה הריקה מעמודת ה"סטופ/לימיט" (עמוד ה"נט"). אפשרות הסטופ המשתרך מאפשר לך להגן באופן טוב עוד יותר על הרווחים שלך, כמו גם לצמצם הפסדים, על ידי יצירה אוטומטית של סטופים חדשים ככל שהמחיר מתקדם בכיוון הרצוי לך. כפי שניתן לראות, תחנת המסחר מעניקה לך כלים מגוונים לנהל את הסיכון שכרוך במסחר בשוק המט"ח.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.