תחנת המסחר

תיאור

שפר את חווית המסחר שלך ב-FXCM באמצעות גרסת שולחן העבודה של תחנת המסחר שלנו. תנחת המסחר הזאת מספקת את כל הכלים שמספקת הגרסה המקוונת, ובנוסף – תוכן איכותי ורב: אינדיקטורים בהתאמה אישית, אסטרטגיות, אופטימיזציה של אסטרטגיות, כלי מבחן לאסטרטגיות ומערכת גרפים משוכללת למשתמש המתקדם.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.