שברי פיפס

תיאור

FXCM מקבלת מחירים המצוטטים בשברי פיפסים. תמחור בשברי פיפסים משמעותו ספרה נוספת אחרי הנקודה העשרונית במחיר המצוטט. הדבר הופך את המחירים המצוטטים למדויקים יותר. המחירים המדויקים יותר מספקים לסוחרים את המחירים הטובים ביותר. כמו כן, הם מוזילים את עלויות המסחר עבור הסוחרים.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.