פקודת לימיט ולימיט כניסה

תיאור

הפעולה הנפוצה ביותר היא פקודת שוק, אשר מהווה בדרך כלל את האפשרות הטובה ביותר כאשר סוחר רוצה להיכנס או לצאת מהשוק במהירות. פקודת לימיט כניסה נבדלת מהזמנת שוק רגילה בשני אופנים. ראשית – לימיט כניסה מצריך הגדרה של מחיר כניסה רצוי לפתיחת העסקה. שנית, לימיט כניסה מתבצע רק במחיר המבוקש או במחיר טוב ממנו, בעוד שפקודת שוק תתבצע במחיר הזמין ברגע הביצוע, לטוב או לרע.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.