תחנת המסחר – גרסת הרשת

תיאור

תחנת המחסר מספקת למעלה מ-40 כלים, עם פקודות פשוטות ומורכבות, אינדיקטורים טכניים רבי עוצמה, כלים מתקדמים, וכל זה בממשק גמיש ונוח, מהבית או מהעבודה. תחנת המסחר של FXCM היא הדרך הנוחה ביותר לסחור בחשבונך.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.