מרווחי סופ"ש

תיאור

מודל המסחר המשופר של FXCM אשר כולל שיפור מחירים עשוי לסייע לסוחרים הסוחרים במרווחי סוף השבוע להרוויח יותר מאשר בעבר. אם מחיר טוב יותר הופך זמין לפני שהמסחר מתבצע, FXCM תבחר במחיר הטוב יותר. כל שיפורי המחיר מותנים בנזילות מספקת לביצוע העסקה.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.