מה זה פיפס או פיפ?

תיאור

פיפס הוא היחידה בה הסוחר מודד רווח או הפסד. רוב צמדי המטבעות, למעט הצמדים מבוססי הין היפני, מצוטטים עד ארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית. הספרה הרביעית אחרי הנקודה העשרונית (1/100 של סנט) היא מה שמכונה בדרך כלל פיפס. כל תנודה בספרה זאת היא תנועה של פיפס. לדוגמא, אם ה-USD/GBP עולה מ-1.5863 ל-1.5864, הרי שהצמד עלה בפיפס אחד.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.