מה זה פורקס?

תיאור

מסחר בפורקס מתייחס למכירה וקנייה של מטבעות בשוק המט"ח. בכל יום מתבצעות בשוק המט"ח העולמי עסקאות בנפח כולל של יותר מ-3 טריליון דולר. סוחרי הפורקס מנסה לחזות את כיוון המטבעות, ממש כמו שסוחרי מניות מנסים לחזות את כיוון מחירי המניות. סוחר מט"ח קונה צמד מטבעות כאשר הוא מעריך כי שער החליפין יעלה, ומוכר את צמד המטבעות כאשר הוא סבור ששער החליפין עתיד לרדת.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.