מה זה מינוף?

תיאור

מינוף הוא כלי פיננסי שמאפשר למשקיע להגדיל את החשיפה לשווקים מעבר לגובה ההשקעה הממשית. למשל: סוחר פותח לונג של 10,000 יחידות על ה-JPY/USD עם נזילות של 1,000 דולר בחשבונו. העסקה שפתח שווה ל-10,000 דולר. כיוון שהעסקה גדולה פי 10 מהנזילות הממשית של הסוחר, חשבונו ממונף פי 10, או 10:1. סוחרים משתמשים במינוף על מנת להגדיל את רווחיהם. עם זאת, חשוב לזכור כי המינוף מגדיל גם את ההפסדים, באותו האופן שבו הוא עשוי להגדיל את הרווחים.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.