מה זה לוט?

תיאור

המונח לוט מתייחס ליחידת המסחר הזמינה הקטנה ביותר בה ניתן לסחור. לדוגמא, מיקרו לוט אחד מייצג 1000 יחידות של מטבע. המשמעות היא כי היחידה הקטנה ביותר בה ניתן לסחור היא 1000 יחידות (1 לוט). ניתן לבצע פעולות גדולות יותר, אך אלה תתבצענה ביחידות של 1000.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.