מה זה גלגול?

תיאור

בשוק הפורקס יכולים סוחרים לשלם או להרוויח ריבית על פוזיציות שמגולגלות ליום העסקים הבא, עקב שעות המסחר, יש עסקאות רבות שלא נסגרות לפני תום יום העסקים ומתגלגלות ליום הבא.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.