מהם היתרונות בברוקר ישראלי?

תיאור

מה כוללת הרגולציה הישראלית? ומדוע יש את ההתלבטות בבחירת ברוקר? 

לאחרונה אנחנו עדים לתופעה שעולה בשיחות עם סוחרים וגם ברשתות החברתיות, של התלבטות היכן לסחור?
האם בברוקר ישראלי מפוקח? או האם לפזול מעבר לים ולסחור בברוקר זר בין שהוא מפוקח בחו"ל או בין שאינו מפוקח?
כל התשובות בסרטון הבא.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.