כיצד תוכל לסחור באופן שלא הכרת ולחסוך כסף רב?

תיאור

תחנת המסחר של FXCM מצוידת בכל מה שסוחר צריך בסביבת המסחר הדינמית של ימינו, מביצוע עסקאות מהיר, חבילת גרפים מקצועית ונוחה, כלי ניתוח ומסחר מתקדמים, הוראות מסחר מיוחדות לניהול עסקאות ואינדיקטורים לשדרוג המערכת.
סוחרים רבים, אשר מבצעים עסקאות בהיקפים גדולים באמצעות מערכות מסחר שפותחו עבור ברוקרים ולא עבור סוחרים, אינם מודעים כלל לפקודות מסחר מתקדמות כגון GTC/IOC/FOK שבאמצעותן ניתן לשלוט בזליגת המחיר ולשדרג את איכות הביצוע.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.