חלון שערי המסחר

תיאור

חלון שערי המסחר (dealing rates) גדוש במידע רב תועלת כגון מרווחים בפיפסים, המועד בו עודכן המחיר המצוטט בפעם האחרונה, המחיר המצוטט הגבוה והנמוך ביותר במהלכו של יום המסחר, מחיר הקנייה והמכירה העדכניים ביותר, וגודל העסקה. חלון שערי המסחר הפשוט מציג את המידע באופן שונה, אך הוא כולל מידע אודות גלגול במכירה וגלגול בקנייה, אשר מאפשר לך לדעת בדיוק כמה ריבית תרוויח או תשלם כאשר תשאיר עסקה פתוחה בסופו של יום המסחר ב-17:00 שעון החוף המזרחי. בחלון שערי המסחר הפשוט תמצא גם את דרישות הנזילות ליחידה (לוט) עבור כל צמד מטבעות.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.