חלון הסיכום

תיאור

חלון הסיכום מראה לך את סיכום הפוזיציות שלך. הוא מחבר את כל העסקאות הפתוחות שלך בצמד מטבעות אחד, ומחברן יחד. כך שאם אתה פותח 3 עסקאות של K10 על ה-USD/EUR, חלון הסיכום יציג לך לונג של K30 על ה-USD/EUR. כמו כן, יוצגו בחלון ממוצע המכירה, וממוצע הקנייה עבור צמד המטבעות הספציפי. זהו המחיר הממוצע בן נכנסת לשוק בכל העסקאות בצמד הספציפי הזה. חלון הסיכום מראה גם פרמטרים נוספים כמו הרווח/הפסד נטו, כמו גם הנטו של הסטופים והלימיטים שלך, במידת והגדרת כאלה.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.