חלון "מעוגן"

תיאור

ניתן להתאים את תצוגת החלון באמצעות התכונה המכונה חלון "מעוגן". לחיצה וגרירה של הלשונית של החלון מפעילה תכונה זאת. החצים האלה מראים היכן החלון יעוגן או ימוקם לאחר שחרור הלשונית. החץ החיצוני מעגן את החלון על פני כל הקצה החיצוני של פלטפורמת המסחר. החץ הפנימי מעגן את החלון לקצהו החיצוני של חלון ספציפי. כדי לעגן חלון כלשונית במקום למקם חלון ליד חלון, שחררו את העכבר מעל החץ שליד הלשונית.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.