הוראות OCO מורכבות

תיאור

לעיתים אתה עשוי לרצות לקשר בין כמה פקודות, וליצור בכך פקודת OCO מורכבת. לצורך כך נוצרו פקודות OCO מורכבות. באמצעות פקודות אלה, אתה יכול לקשר בין הפקודות הפתוחות שבחשבונך. כאשר אחת מהפקודות תתבצע, הרי שכל שאר הפקודות המקושרות אליה תתבטלנה באופן אוטומטי. פקודות OCO הן דרך מצוינת לנהל אסטרטגיות מסחר מגוונות בבת אחת.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.