הוראות במחיר שוק ובטווח שוק

תיאור

ישנן שתי אפשרויות לבחור מהן בעת פתיחת פקודת שוק: מחיר שוק, ובטווח שוק. ביצוע במחיר שוק מבצע את פקודת השוק במחיר הטוב ביותר הזמין ל-FXCM מספקי הנזילות השונים עמם היא עובדת. ביצוע בטווח שוק יגביל את ביצוע העסקה לטווח מחירים שהגדרת מראש. לדוגמא: הגבלת הטווח ל-10 מבטיחה שהפקודה תתבצע בטווח של עשרה פיפסים מעל או מתחת למחיר שהגדרת בלבד, במידה ויש נזילות מספקת לביצוע במחיר המבוקש. ביצוע פקודה בטווח שוק היא אפשרות נוחה כאשר המחירים תנודתיים מאוד, כמו למשל בעת פרסום חדשות כלכליות.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.