הוצאת דו"חות

תיאור

כדי לצפות בדוח מפורט של הטריידים הנוכחיים שלך, כמו גם של הפעולות שעשית בעבר, לחץ על כפתור הדוחות בקצה העליון של תחנת המסחר. כאן ביכולתך לבחור את טווח הזמן של הדוחות. ברירת המחדל היא פתיחה של הדוח בדפדפן. כאן אתה יכול לראות פרטים על חשבונך – טריידים סגורים, טריידים פתוחים, פוזיציות פתוחות, פעילות בחשבון וסיכום החשבון. את הדוחות ניתן להריץ גם באמצעות מערכת ניהול הדוחות המקוונת של FXCM ב-myfxcm.com.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.