הוספת אינדיקטור

תיאור

תחנת המסחר שלנו מספקת מגוון רחב של אינדיקטורים טכניים מהמוכן. כדי להוסיף אינדיקטור יש ללחוץ על כפתור "הוסף אינדיקטור" בקצה העליון של פלטפורמת המסחר. ניתן גם ללחוץ לחיצת עכבר ימנית על הטבלה ולבחור ב"הוסף אינדיקטור" חלון קופץ עם רשימת כל האינדיקטורים הזמינים יופיע במקרה זה. לאחר הוספת האינדיקטור, יכולים משתמשים מנוסים לערוך את ההגדרות שלו בחלון ההגדרות.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.