איך לסגור עסקה?

תיאור

ניתן לסגור פוזיציות קנייה ומכירה באמצעות כפתור ה"סגירה". שדה הכמות (באלפים) מגדיר את הכמות שאתה רוצה לסגור מסך הפוזיציה – כלומר, ניתן לסגור את הפוזיציה כולה או חלק ממנה. ניתן לסגור חלק מהפוזיציה אם היא גדולה יותר מלוט אחד. לאחר סגירת הפוזיציה, הפוזיציה הסגורה תופיע בחלון הפוזיציות הסגורות.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.