איך ליצור גרף?

תיאור

כדי ליצור גרף, הקלד על כפתור הטבלאות בקצה העליון של הפלטפורמה. בחר את צמד המטבעות, התקופה (אשר אומר איזה פרק זמן יוצג בגרף) ואת טווח הזמנים הרצוי. בחירה ב"פתח מתוך תחנת המסחר: תפתח גרף בלשונית חדשה בתחנת המסחר. הסר הסימון מהקופסה תוביל לפתיחת הגרף בחלון חדש, ובכך תאפשר לך מרחב גדול יותר לעבודה.

סרטוני הדרכה: כל הסרטונים מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואין להסתמך על תוכנם או על ההדגמות המוצגות בהם, וזאת מאחר שהם עשויים להיות שונים ביחס לכלי המסחר שעימו אתה סוחר. יתרה מזאת, כל דעה, ניתוח, מחיר, או מידע אחר הכלול באתר זה מובאים לצרכי הדרכה והעשרה ואינם מהווים ייעוץ להשקעה. FXCM Israel לא נושאת בכל אחריות להפסד או נזק, לרבות, אך לא רק, כל הפסד או רווח שעשויים להיגרם במישרין או בעקיפין מהשימוש או מההסתמכות על מידע זה.