הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.

תנאים והגבלות

הגלישה באתר זה הינה על פי תנאי השימוש והמגבלות המפורטים להלן. בכל מקום בו כתוב FXCM, הכוונה הינה לחברת אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע״מ. שימוש באתר זה, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים, והתחייבות לפעול בהתאם לאלו, כפי שהם מעודכנים בזמן השימוש באתר.

FXCM שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התנאים וההגבלות של השימוש באתר, ללא הודעה מוקדמת. עליך להתעדכן בגרסה העדכנית של התנאים וההגבלות לשימוש באתר FXCM אשר מופיע בקישור הרלוונטי בתחתית העמוד שבאתר החברה. הגישה והשימוש הנמשך באתר מהווה הסכמה לתנאים ולהגבלות; FXCM לא תודיע כאמור, על שינוי בתנאים וההגבלות, והכל בכפוף להוראות הדין החלות על פעילותה בישראל.

התנאים וההגבלות הנ"ל מתווספים לכל הסכם אחר בינך לבין FXCM, כולל הסכמי לקוח וחשבון, כמו גם כל הסכם אחר אשר מסדיר את השימוש בתוכן, כלים, מוצרים או שירותים הזמינים באמצעות אתר זה.

אתר FXCM אינו מיועד לספק מידע משפטי, מידע בענייני מיסוי או ייעוץ השקעות. את/ה אחראי/ת להחליט באשר להשקעה, אסטרטגיית השקעה, ביצוע העברה כספית וכיוצא באלה. כל ההחלטות הנ״ל יתבססו על שיקול דעתך האובייקטיבי בהתאם ליעדי ההשקעה האישיים שלך ובהתבסס על שיקולי הסיכון שלך. על כן, אין לראות במידע הכלול באתר ייעוץ ו/או שיווק השקעות, המתחשב בנתוניך ובצרכיך האישיים, ואין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לביצוע כל פעולה אחרת במכשיר פיננסי כמפורט באתר זה.

דיוק ונכונות המידע

אתר FXCM עשוי להכיל חדשות כלליות, מידע כללי, מידע בנוגע לאפליקציות וכלים אינטראקטיביים אחרים, דוחות מחקר ומידע הנוגע בשווקי מטבע חוץ ושווקים בינלאומיים, כמו גם נושאים אחרים. מטרתו היחידה של התוכן המסופק היא לסייע לסוחרים לבצע החלטות עצמאיות ואישיות. FXCM נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא את הדיוק של התוכן באתרה.

מכיוון, ששוק ההון מתאפיין בתנודתיות ובדינאמיות, יש לזכור כי המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. על המשתמש לעקוב אחר שינויים ו/או עדכונים ביחס לאירועים שיש בהם כדי להשפיע על נכס פיננסי או מוצר פיננסי. בנוסף לכך – הלקוח אחראי להסדיר את אפשרויות הדפדפן שלו כך שיוצג לו המידע העדכני ביותר.

FXCM אינה מתחייבת לדיוק המידע באתר, ולא תיטול על עצמה אחריות לכל נזק או הפסד אשר עשוי להיגרם ישירות או בעקיפין בשל השימוש בתוכן המפורסם באתר, או בשל מניעה או אי יכולת להשתמש בתוכן המפורסם באתר, בשל עיכובים או כשלים בהעלאת התוכן, דפי האתר או בשל הנחיות טכניות בלתי מספקות להפעלתו הסדירה.

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה  (להלן: "המידע"), עשויים להתקבל בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות כדוגמת מידע מאתרים אחרים של קבוצת FXCM העולמית (להלן: "ספקי מידע"); בהתאם לכך, הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומכל מקום חלקם מסופקים “as is” . החברה עושה את מיטב המאמצים כדי להבטיח שכלל המידע באתר יהיה מעודכן בכל עת, לנוחות המשתמש. יחד עם זאת, עשויים לחול באלו שינויים ועל המשתמש להביא בחשבון, כי לאחר פרסומו של המידע, עשויים לחול בו שינויים, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.

החברה איננה נוטלת כל אחריות, ישירה, עקיפה או משתמעת על אתרי FXCM העולמית, כולל אחריות ליכולות שימוש מסחרי או פרטני, ולאי הפרה. מצד אתרי FXCM העולמית למידע המסופק על ידם. FXCM איננה ערבה לפגמים ולאי דיוקים ואיננה מתחייבת לתקן פגמים שכאלה.

FXCM איננה ערבה לכך שהתכנים באתר יתאימו לצרכיך, או שהשימוש בהם יתאפשר באופן רציף ובלתי מופרע. FXCM איננה ערבה שתוצאות השימוש באתר יהיו מדויקות או אמינות, וכי השירותים, המוצרים, המידע, הכלים או כל תוכן אחר אשר מוצג ומוצע באתר ישביע את ציפיות הלקוחות.

שימוש בקישורים

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות ו/או אפליקציות. FXCM ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת אפליקציה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה האפליקציה.

בנוסף, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים ואין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי FXCM לאותם אתרים מקושרים, או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. זכור בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך האתר של FXCM היא אינה מעידה על הסכמת FXCM לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תישא FXCM באחריות לתוכן המופיע באתרים ו/או באפליקציות, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באפליקציות ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם באתרים ובקישורים חיצוניים לאתר FXCM.

שלילת אחריות

השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על אף שלמיטב ידיעת החברה המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון. FXCM אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. משתמש האתר מתחייב לשפות את החברה ו/או נציגיה בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מומסך באתר או בכל מידע שבו. 

למעט ככל שנדרש על פי דין, FXCM לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אחד אחר לאובדן הנגרם כתוצאה מסיבה של-FXCM אין שליטה ישירה עליה. זה כולל כשל אלקטרוני או ציוד מכאני או תקשורת קווים (לרבות, טלפון, כבלים ואינטרנט), גישה לא מאושרת, וירוסים, גניבה, טעויות תפעול, מזג אוויר חריג או חמור (לרבות שיטפון, רעידת אדמה, או פעולה אחרת של אלוהים), אש, מלחמה , התקוממות, מעשה טרור, מהומות, סכסוך עבודה או בעיות עבודה אחרות, תאונה, חירום או תביעה לממשל.

היה ואת/ה גר/ה במדינה או בשטח שיפוט שאינו מתיר את ההגבלה או ההחרגה של חבות או נזקים מקריים או תוצאתיים, כולן או חלקן, ההגבלות הנ״ל לא יחולו עליך.

בטלות הוראה

היה ותנאים מתנאיו של אתר זה יחשבו כבלתי ניתנים לאכיפה, שגויים או חסרים, ההוראה תיאכף במידה המרבית המותרת, ושאר ההוראות יוותרו על כנן. 

הדין החל ותחום השיפוט

אם לא הוסכם אחרת, תנאי שימוש אלה ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל. זהו המקרה בלא תלות במקום מגוריך. את/ה מסכים/מה באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז ת״א –יפו, ומוותר בזאת על כל התנגדות על נוחות או תקינות המקום.

הסכם שימוש למשתמש קצה בתוכנות FXCM

FXCM מתנה את השימוש בתוכנות המסחר בפלטפורמה שלה (כהגדרתם להלן) בהסכמה מלאה לכל פרטי תנאי השימוש באתר ובחתימה על הסכם המסגרת בין FXCM לבין הלקוח. בנוסף, הלקוח מחויב לאשר את הסכם הרישיון למשתמש קצה בתוכנות המסחר עצמן, שהינן התוכנות שבאמצעותן תתאפשר פעילות מסחר או הדמייה של פעילות מסחר, לפני השלמת התקנת התוכנות וטרם השימוש בהן. השימוש בתוכנות, לכשלעצמו  יהווה הסכמה לתנאי הסכם משתמש הקצה המתואר לעיל. אם הינך נותן/ת את הסכמתך לתנאי השימוש בתוכנות מטעם חברה או ישות משפטית אחרת, את/ה מצהיר/ה כי יש לך את הסמכות החוקית לחייב את הישות המשפטית לתנאים אלה. אם אין לך סמכות כזו, או אם את/ה לא רוצה להיות מחויב על פי התנאים, אזי את/ה לא יכול/ה להשתמש בתוכנה המתוארת בהמשך, או בכל מדיה אחרת בה התוכנה כלולה.

1.      הגדרות

·         תוכנה – פלטפורמת מסחר של FXCM העולמית ו/או MetaTrader (חברות או ספקי התוכנה), הניתנת להורדה, לרבות עדכוני תוכנה או תוכנות אחרות אשר תוצענה או תעודכנה על ידי חברות התוכנה הנ״ל, כמו גם כל מידע, הוראות הפעלה, מידע מקושר, מדיה מכל סוג שהוא, הודעות, התרעות וכל תוכן אחר שמסופק או מופץ על ידי FXCM.

·         רישיון השימוש בתוכנה הוא מוגבל למחשב האישי אליו הורד, ניתן לביטול ואיננו כולל רשות למתן תתי רישיונות על ידי המשתמש או להעברת הזכות לשימוש לצד כלשהוא או למכשירים אחרים.

2.      הענקת הרישיון

FXCM מעניקה לך רישיון להתקין, להשתמש, לקבל גישה, להציג ולהפעיל את התוכנה מכל מחשב או מכשיר נייד מתאים, שבשליטתך האישית או ברשותך ולבצע בה שימוש פרטי לא מסחרי, למעט אם הוסכם אחרת בינך לבין FXCM בכתב, ובכפוף להסכמתך לתנאי רישיון משתמש הקצה.

אבטחת מידע, פרטיות וסודיות

FXCM משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות ובמידע הנמסר באמצעותו, ומיישמת באתרה אמצעים מקדמים לאבטחת פעילות ושמירה על פרטיות וסודיות הנתונים כאמור. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה לאפשר חסימה ומניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, FXCM ו/או ספקי המידע ו/או התוכנה של החברה לא ישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מסיכון כאמור אשר יתממש. 

העברת מידע בין מחשבי החברה לבין המחשב האישי, מתבצעת בתקשורת מוצפנת ע״י שימוש בתעודה דיגיטלית (SSL)

עם זאת, יובהר כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן – ביחד ולחוד:  "מחשב אישי"). ״מחשב אישי״ – לרבות נייד חכם. תשומת לבך מופנית לכך שהינך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. את/ה מאשר/ת או מסכים/ה כי FXCM תסתמך על נתוניך האישיים (שם משתמש, מספר חשבון) כדי לזהות אותך. אתה מתחייב/ת שלא לחשוף את נתוניך האישיים לגורם שלא הורשה כדין על ידיך. לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

את/ה מבינ/ה ומסכים/ה כי ההורדה שלך ו/או השימוש בתוכנה ו/או באפליקציות שהורדו תחשוף אותך לסיכונים הקשורים בהורדה ו/או שימוש בתוכנה, כי הציוד שברשותך עשוי שלא לעמוד בדרישות התוכנה. הנך מסכים לקבל סיכונים כאלה, כולל, אך לא רק, כישלון או נזק, חומרה, תוכנה, קווי תקשורת או מערכות, ו/או ציוד מחשבים אחרים. FXCM מתנערת במפורש מכל אחריות ביחס לאמור לעיל, ואת/ה מסכים/ה לפטור באופן מלא את FXCM מאחריות לנזקים, התחייבויות, הפסדים, עלויות והוצאות שעלולות לנבוע מהשימוש שלך בתוכנה.

ידוע לי, כי המידע הנמסר על ידי באתר – ו/או נאסף אודותיי (להלן: "המידע האישי") עשוי להישמר במאגר הלקוחות המרכזי של החברה, אשר ייעודו בין היתר, ניהול השירות והקשר עימי ושיווק המוצרים והשירותים של החברה, לרבות עיבוד המידע, מתן שירותי דיוור והעברת מידע לצורך מתן שירות ושיווק המוצרים בהתבסס על מכלול המוצרים והשירותים אשר מצויים בידי החברה, בכפוף להוראות הדין. הנני מצהיר/ה כי המידע נמסר מיוזמתי למטרה זו ומרצוני החופשי וכי לא חלה עלי כל חובה שבדין לעשות כן. ידוע לי כי על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, החברה תוכל לקבל את הסכמתי המפורשת לקבלת דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטורנית (אי-מייל) או הודעת מסר קצר (sms) להלן וביחד: "התכנים", וכי באישורי כאמור, הנני מאשר/ת את קבלת התכנים.

כמו כן, ידוע לי כי FXCM עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיי, ואין לי כמשתמש התנגדות לכך.

הפצה וקניין רוחני

המידע המצוי באתר FXCM אינו מיועד להפצה או לשימוש. פעילות כאמור, ללא הרשאה מאת החברה, תהווה הפרה של הוראות הדין בקשר עם זכויות החברה. כל השירותים הזמינים באתר אסורים בשימוש לאנשים המתגוררים במדינות אשר בהם השימוש או הצריכה של מוצרים ושירותים שכאלה עשויים להוות הפרה של חוקים או תקנות מקומיות (מחוץ לישראל).

באחריותו של המשתמש באתר FXCM לוודא כי השימוש באתר עולה בקנה אחד אם החוקים והתקנות המקומיים והבינלאומיים להם הוא כפוף. התוכן באתר FXCM לא מהווה שידול לשימוש במוצרים או שירותים אשר השימוש בהם עשוי להוות פגיעה בחוקים או תקנות מקומיים.

אתר FXCM מוגן על ידי החוקים החלים על קניין רוחני, למעט כפי שצוין במסמך זה, אסור לשנות, לשכפל, להפיץ או לנצל מסחרית את המידע, התוכן והמוצרים המופיעים באתר FXCM ללא אישור כתוב מפורש מ-FXCM. מגבלות אלה כוללות את כל סוגי החומרים המופיעים באתרים המקוונים של החברה כולל כתב, גרפיקה, וידאו, אודיו, קוד תוכנה, עיצוב ממשק, סמלים וכיוצא באלה.

היה ואת/ה מקושר מאתר אחר לאתר החברה, אתרך כמו גם הקישור עצמו אינו רשאי, ללא אישור כתוב מראש מ-FXCM, לרמוז כי FXCM מעודדת או מביעה הסכמה עם אתר שאיננו אתר FXCM כמו גם עם כל ישות שאיננה חלק מאתר FXCM. אין לעשות כל שימוש בסמלי החברה לבד מאלה המופיעים בקישור עצמו.

חל איסור להוציא תוכן מצד שלישי אשר עשוי להופיע בהם יצירות מקוריות המפורסמות על ידי FXCM. FXCM שומרת בידיה את זכויות השכפול, ההצגה, העריכה והשימוש ביצירה זאת. כל החומרים שנוצרו על ידי צד שלישי אשר מופיעים באתר FXCM שוכפלו ברשות הגוף אשר יצר אותם.

אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ מחדש, לבצע שימוש חוזר, לשדר, לספק תתי רישיונות או לנצל את התוכנה לרבות מלל התוכנה, גרפיקה, וידאו, אודיו, קודים, עיצוב ממשק משתמש או רשומות הפעלה. אין להעתיק (פרט למותר במפורש בהסכם המסגרת של הלקוח). אין לערוך, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לבצע ניסיון לגזור את קוד המקור של התוכנה, לשנות, או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה, עדכונים, או כל חלק מהם, לרבות אך לא רק לטקסט תוכנה, הגרפיקה, וידאו, אודיו, קודים, עיצוב ממשק המשתמש או יומנים. כל ניסיון לעשות כן מהווה הפרה של הזכויות של FXCM. העדכונים הרשמיים של תוכנות FXCM כפופים לתנאי הסכם משתמש הקצה למעט מקרים בהם מצוין אחרת, ובמקרה שתנאי רישיון זה יחולו. התוכנה אינה מיועדת להפצה, או לשימוש על ידי כל אדם בכל מדינה או תחום שיפוט שבה הפצה או שימוש כזה יהיה בניגוד לחוק או  בניגוד לתקנה מקומית. זוהי האחריות שלך לברר את תנאי ההסכם, הסכם משתמש הקצה, ולציית לכל דין מקומי או תקנה שאליו הם כפופים. אינך רשאי להשתמש או לאפשר לכל צד אחר להשתמש בתוכנה לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. התוכן שנמסר לך בתוכנה הוא התוכן  בבעלות קניינית בלעדית של FXCM או, במקרה ומצוין כך של צד ג'. הסכם משתמש הקצה איננו נותן לך כל זכות קניין על התוכן או התוכנה, או כל מידע אחר המסופק באמצעות התכונה.

את/ה מכיר/ה בעובדה כי התוכנה מוגנת על ידי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני. כן, את/ה מצהיר/ה כי כל הזכויות, הן רכושה הבלעדי של FXCM ומעניקי רישיונות הצד השלישי שלה  וכי לא תקבל שום זכויות, קניין או אינטרסים בתוכנה למעט כפי שנקבע במפורש במסמך זה ו/או בהסכמים אחרים שהינך חתום עליהם במסגרת פעילותך באצר. את/ה מסכים/ה שלא לערער על זכויותיה של FXCM או זכויות כלשהן של צד שלישי המעניק רישיונות או לנסות בכל דרך אחרת לבטא את כל הזכויות בתוכנה, פרט לאלה הניתנים תחת הסכם משתמש הקצה.