הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן קצר;
החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר.

מדיניות פרטיות

מסחר במטבע חוץ על בסיס בטחונות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה, ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה במטבע חוץ, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר במטבע חוץ ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות כלשהן.

חוות דעת שוק

מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול באתר זה ניתן כפרשנות כללית על שוק ההשקעות ואינו מהווה עצה להשקעה. חברת אפ. אקס. סי. אם ישראל (להלן : "FXCM ישראל") לא תשא באחריות עבור כל נזק או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על מידע מסוג זה.

הסיכונים שבמסחר מקוון

ישנם סיכונים בשימוש במערכת ביצוע עסקאות מסחר מבוססת-אינטרנט שעלולים לנבוע מכשל בחומרה, בתוכנה או בחיבור האינטרנט, אך אינם מוגבלים רק לאלה. מאחר וחברת אפ. אקס. סי. אם ישראל אינה שולטת בעוצמת האות, בקליטתו או בניתובו דרך רשת האינטרנט, כמו גם בתצורת הציוד שברשותך ובאמינות החיבור, איננו יכולים לשאת באחריות בגין כשלים הפרעות או עיכובים בתקשורת דרך האינטרנט. חברת FXCM מפעילה מערכות גיבוי ותכניות למזעור האפשרות של כשלים במערכת, ובכלל זה ניתנת ללקוחות אפשרות להורות על פקודות מסחר דרך הטלפון..

דיוק המידע

התוכן של אתר אינטרנט זה נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה והוא ניתן למטרה הבלעדית של סיוע לסוחרים בקבלת החלטות השקעה עצמאיות. חברת אפ. אקס. סי. אם ישראל נקטה אמצעים משמעותיים להבטיח את דיוקו של המידע באתר האינטרנט, אולם, החברה אינה ערבה לכך שהמידע המופיע באתר מדויק והיא לא תחשב כאחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מן התוכן או מאי-היכולת לגשת אל אתר האינטרנט, בגין כל עיכוב או כשל בתקשורת או בקבלה של כל הוראה או הודעה שנשלחה דרך אתר האינטרנט.

תפוצה

האתר אינו מיועד להפצה, או לשימוש, על ידי כל אדם בכל ארץ שהפצתו או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנות ולחוקים המקומיים. אף אחד מן השירותים או ההשקעות אליהם מתייחס אתר האינטרנט הנם ברי תוקף עבור אנשים המתגוררים בכל ארץ בה התנאים של שירותים או השקעות אלו עומדים בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. אחריותם של המבקרים באתר היא לברר ולמלא אחר התנאים המתבקשים על ידי החוקים והתקנות המקומיים החלים עליהם.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן: החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, לדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

סיכוני שוק ומסחר מקוון

פלטפורמת המסחר מספקת שירות מתוחכם של רישום הוראות ומעקב אחר הוראות. כל הוראות העצור-הפסד, הגבל או הכניסה הנם מובטחות כנגד החלקה למעט מקרים יוצאים מן הכלל של תנאי שוק הפכפכים. * מסחר מקוון, ללא קשר לנוחיותו או ליעילותו, אינו בהכרח מפחית את הסיכונים הכרוכים במסחר במטבעות. כל המובאות והמסחר כפופים לתנאים של הסכם הלקוח אשר ניתן לגשת אליו דרך אתר אינטרנט זה.

גילוי סיכונים

 לא ניתנים בזאת כל כתבי אחריות או ערובות בנוגע לתוכן המופיע להלן. אתר האינטרנט והאורחים המבקרים בו אינם לוקחים בחשבון את מטרות ההשקעה, מצבו הכלכלי וצרכיו הייחודיים של כל אדם באשר הוא. העצות ורעיונות המסחר המופיעים באתר ניתנים למטרות מידע בלבד ואין בכוונתם לשמש כעצות למסחר. בשום מצב לא תחשב עצה או רעיון להשקעה הכלולים פה כשידול לקנייה או מכירה של מטבעות. חברת אפ. אקס. סי. אם ישראל איננה תומכת ואינה יכולה לערוב לכל המשקיעים האורחים באתר זה.