מדיניות בטחונות

Share on FacebookShare on LinkedIn

מה זה בטחונות? בטחונות הינן סכום כסף המשמש כמעין פיקדון של אמון, הנדרש לצורך תחזוק פוזיציות פתוחות. אין מדובר בעמלה או דמי עסקה, אלא פשוט בחלק מההון בחשבון המסחר השלך שאתה נדרש ל"שים בצד" כדי שיהווה בטחונות עבור קיום העסקה. באפשרותך לעקוב בזמן אמת אחר הבטחונות המנוצלים והזמינים שלך בחלון החשבון בתחנת המסחר שלך.

צמדי מטבעות

המטבע הראשון בכל צמד נקרא "מטבע הבסיס", ואילו המטבע השני נקרא "המטבע הנגדי". כאשר אתה קונה או מוכר צמד, אתה למעשה מבצע עסקה על מטבע הבסיס.
הביטחונות הנדרשים ליחידת מסחר (1K) ב-FXCM Israel נקבעים על פי חישוב שיעור מסוים מגודל העסקה בתוספת מרווח ביטחון קטן. מרווח הביטחון נועד כדי למזער את הסיכון הנובע מהתנודות היומיות והשבועיות.

ראה טבלה- מט"ח

סחורות ואנרגיה

מסחר על נפט על בסיס בטחונות- הבטחונות הנדרשים על ידי FXCM Israel מפורטים בחלון השערים בתחנת המסחר של FXCM Israel, והם מציגים את ההון הנדרש מהסוחר כדי למכור או לקנות חוזה של המדד האמור. FXCM Israel קבעה יחידת מסחר מינימלית עבור כל מוצר ומוצר. כדי לחשב את כמות הבטחונות הנדרשת כדי לפתוח יחידת מסחר מינימלית עליך פשוט להכפיל את גודל המינימום בשיעור הביטחונות הנדרש עבור כל חוזה, כפי שמצוין בחלון השערים.

ראה טבלה- נפט וגז

מתכות יקרות

FXCM Israel מציעה מסחר בזהב, כסף, פלטינום, פלדיום ונחושת דרך תחנת הבית ה-Trading Station והמטה-טריידר4.

ראה טבלה- מתכות יקרות

ראה שאלות ותשובות- בטחונות ומינוף