דיווחי MAGNA

Share on FacebookShare on LinkedIn

לצפייה בדיווחים הפומביים של החברה באמצעות אתר מגנא לחץ כאן.

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

תאריך דיווח

שם הדוח

קישור לדיווח באתר מאגנא

11.07.16

ז 057

לחץ לצפייה בדוח

09.02.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

13.02.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

13.02.17

ז 070

לחץ לצפייה בדוח

26.03.17

ז 052

לחץ לצפייה בדוח

30.03.17

ז 022

לחץ לצפייה בדוח

30.03.17

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

18.04.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

19.04.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

06.07.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

30.08.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

31.10.17

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

12.11.17

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

18.01.18

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

24.01.18

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

26.03.18

ז 022

לחץ לצפייה בדוח

28.05.18

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

16.07.18

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

20.11.18

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

28.11.18

ז 052

לחץ לצפייה בדוח

03.12.18

ז 051

לחץ לצפייה בדוח

06.01.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

13.01.19

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

26.02.19

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

20.03.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

21.03.19

ז 045

לחץ לצפייה בדוח

27.03.19

ז 022

לחץ לצפייה בדוח

16.05.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

05.06.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

01.09.19

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

22.09.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

23.09.19

ז 045

לחץ לצפייה בדוח

23.12.19

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

08.01.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

13.01.20

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

05.03.20

ז 022

לחץ לצפייה בדוח

12.03.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

24.03.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

22.04.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

22.04.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

30.04.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

13.05.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

21.05.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

26.07.20

ז 041

לחץ לצפייה בדוח

11.08.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

18.08.20

ז 065

לחץ לצפייה בדוח

01.10.20

ז 045

לחץ לצפייה בדוח

05.10.20

ז 045

לחץ לצפייה בדוח

12.10.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

29.11.20

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

13.01.21

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 049

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 052

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 052

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 052

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 051

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 051

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 051

לחץ לצפייה בדוח

15.01.21

ז 051

לחץ לצפייה בדוח

20.10.21

ז 070

לחץ לצפייה בדוח

09.11.21

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

12.01.22

ז 023

לחץ לצפייה בדוח

28.03.22

ז 022

לחץ לצפייה בדוח

28.04.22

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

24.05.22

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

01.06.22

ז 005

לחץ לצפייה בדוח

1 דוחות ופרטים אלו מפורסמים גם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך הפתוח לעיון הציבור שכתובתו היא www.magna.isa.gov.il