עדכון מדיניות ניגוד עיניינים 23.09.19

מחבר: FXCM ישראל   תאריך פרסום: 23/09/2019   לקטגוריה: עדכון לסוחר FXCM ישראל  -  לכל הקטגוריות
Share on FacebookShare on LinkedIn

לקוח נכבד,

החברה מתכבדת להודיע על עדכון מדיניות ניגוד העניינים של החברה, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע״ה – 2014 (להלן: ״התקנות״).

מדיניות ניגוד העניינים, הינה מסמך המפרט את ניגודי העניינים האינהרנטיים הקיימים בפעילותה של החברה, והאופנים בהם החברה פועלת לצמצם ולנטר את אלו, לטובת לקוחותיה.

תשומת ליבך החברה ערכה לאחרונה, שינוי בסעיפים 2,3,6,12 מסמך מדיניות ניגוד העניינים.

לעיון במסמך מדיניות ניגוד העניינים המעודכן, לחץ כאן>>>
סקירות נוספות בנושא עדכון לסוחר FXCM ישראל

אולי יעניין אותך גם: