עדכון לסוחר בנוגע למרווחים

מחבר: FXCM ישראל   תאריך פרסום: 03/08/2022   לקטגוריה: עדכון לסוחר FXCM ישראל  -  לכל הקטגוריות
Share on FacebookShare on LinkedIn

סוחר יקר,

אנחנו שמחים לבשר לך כי FXCM הוזילה את המרווחים בכמה מצמדי המט"ח המרכזיים: AUD/USD, EUR/GBP ו-USD/CAD, וזאת כדי לאפשר לך לסחור בעלויות מסחר מופחתות. בטבלה שלהלן מפורטים הצמדים שבהם יחולו שינויים בתוספות המרווח, מרווחים ממוצעים לרבעון השני של 2022 ואת השינוי העתידי המתוכנן.

תשומת ליבך כי בצמד 1USD/CHF חל ייקור מסוים במרווח. (כאמור, בטבלה שלהלן מופיע פירוט של ממוצע המרווחים והשינוי בתוספת המרווח).

כלל השינויים הנ"ל ייכנסו לתוקף החל מה- 06/08/22, וב- 07/08/22 כאשר השוק ייפתח, תוכל לצפות במרווחים המעודכנים בזמן אמת בחלון ציטוטי המחיר בתחנת המסחר שלך.

סמל

מרווח חדש 2FXCM

מרווח ממוצע לרבעון שני 32022

שינוי (בפיפס)

AUD/USD

1.45

1.85

-0.4

EUR/GBP

2.09

2.19

-0.1

USD/CAD

2.14

2.24

-0.1

*USD/CHF

2.02

1.62

0.4

1שים לב, במידה והינך מחזיק/ה בפוזיציה פתוחה על הצמד USD/CHF בעת שינוי המרווחים, החברה תשפה את חשבונך בכל פער שיווצר לרעתך, ככל ויווצר, ביחס למרווח הישן בעת סגירת העסקה (וזאת כתוצאה מתוספת המרווח החדשה). הזיכוי, במידה ותהיה זכאי לו, ישתקף בחשבון המסחר כ- Balance Adjustment, ותוכל לראות אותו במערכת המסחר ובדוחות התקופתיים.

2מאחר שהמרווח מבטא בעיקר את הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה של הנכס (למרווח עשויה להתווסף עמלה), הרי שמדובר בערך משתנה. הערך המובא כאן נתון לשינויים מתמידים והוא מופיע כאן לצורך המחשה בלבד ליעדי הביצוע הטובים ביותר של FXCM עבור הוראות המסחר של לקוחותיה. על כן, אין ערובה וגם אין זה סביר כי זה יהיה ערך המרווח המדויק שאתה תראה בעת פתיחה וסגירה של עסקאות, אלא אומדן למה שעליך לצפות.

3 -מרווחים עשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק. -הנתונים המפורטים לעיל, חושבו על בסיס נתוני המרווחים של כלל לקוחות קבוצת FXCM בין התאריכים 1 באפריל, 2022, ל-31 ביוני, 2022. -ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.
סקירות נוספות בנושא עדכון לסוחר FXCM ישראל

אולי יעניין אותך גם: