רגולציה על חברות פורקס בישראל

Share on FacebookShare on LinkedIn

FXCM ישראל מתמחה במסחר מקוון במט"ח וחוזי הפרשים. בתאריך ה-31/10/2016 FXCM ישראל קיבלה רישיון לניהול זירת סוחר מרשות ניירות ערך**.
יש לציין כי אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

 

Forex Capital Markets Limited is authorized and regulated with the Financial Conduct Authority (FCA) of the United Kingdom. Registration Number 217689.
FXCM Australia Pty. Limited is regulated by the Australian Securities and Investments Commission. Australian Financial Services License Number: 309763.

Forex Capital Markets Limited is a UK investment firm licensed by the Financial Conduct Authority under registration number 217689.It operates in France through a branch registered with the registre du commerce et des sociétés de Paris ("Paris Trade and Companies Register") (SIREN 509 690 905) under the trade name of FXCM France.

FXCM France is subject to the control of:
The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) in matter of fight against money laundering and the financing of terrorism.
The Autorité des marchés financiers (AMF) – Règles de conduite et Principes d'Exécution (Rules of Conduct and Principles of Implementation). Interbank Code: 19843.

FXCM South Africa (PTY) LTD is an operating subsidiary within the FXCM group of companies (collectively, the "FXCM Group"). FXCM South Africa (PTY) LTD is an authorized Financial Services Provider and is regulated by the Financial Sector Conduct Authority under FSP No 46534. Registered address: 114 West Street, 6th Floor, Katherine & West Building, Sandton, 2196, Johannesburg, South Africa.

קבוצת FXCM פועלת תחת הרגולציות הבאות:

קבוצת FXCM נתונה לפיקוח רגולטורי במספר תחומי שיפוט. כתומכת מוצהרת ברגולציה על שוק הפורקס והגברת ביטחון המשקיעים, קבוצת FXCM רשומה ונתונה לרגולציה על ידי הגופים הרגולטוריים הנחשבים בעולם.

**אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.