רגולציה על חברות פורקס בישראל

רגולציה על חברות פורקס / חברת פורקס בישראל
[device]
1. מה הסטטוס הרגולטורי של FXCM ישראל?
בתאריך ה-29/09/2016 FXCM ישראל קיבלה הודעה מהרשות לניירות ערך אודות קבלת רישיון זירות סוחר. יובהר כי הרשיון נכנס לתוקף החל מ-31/10/2016 למידע נוסף מאתר הרנ"ע. *אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

2. מדוע יש צורך ברגולציה בשוק הפורקס?
פירושה של המילה "רגולציה" הוא אסדרה. שוק הפורקס הקמעונאי הוא שוק חדש יחסית, שצמח והתפתח באופן מואץ, בעולם בכלל ובישראל בפרט, מאז תחילת שנות האלפיים. לאור העלייה בנפחי המסחר בשוק של חברות פורקס בישראל ובמספר הסוחרים, קיים צורך ברגולציה ממוסדת שתסדיר את הפעילות בשוק זה, תקבע כללים ותקנות שיבטיחו את המסחר השוטף ואת יציבות זירות המסחר ותגן על האינטרסים של הסוחר. התקנות החדשות, החלות מעתה על חברות הפורקס, נקבעו על ידי הרשות לניירות ערך כפי שהוגדר בתיקון 42 לחוק לניירות ערך, שאושר במאי 2010 בכנסת.

3. מהן תקנות הרגולציה החדשות?
הרגולציה מחייבת כל חברת מסחר, ישראלית או בינלאומית, המספקת שירותי מסחר ללקוחות ישראלים להנפיק רישיון פעילות מטעם הרשות לניירות ערך. חברות פורקס שיקבלו רישיון מהרשות יהיו כפופות לתקנות החדשות, הקובעות בין היתר כללים ברורים הנוגעים לתחומים כגון רמת מינוף מקסימלית,הגבלות בפרסום ושיווק, חובת גילוי סיכונים כלפי הלקוח, חובת דיווח ולרשות לניירות ערך, הון עצמי מינמלי, ביטוח ועוד.

4. מהו המינוף המותר על מסחר במט"ח ב- חברת פורקס תחת הרגולציה החדשה?
הרשות לניירות ערך קבעה רמות מינוף מקסימליות עבור קטגוריות שונות של מוצרים. המינוף המקסימלי עבור צמדי מטבעות וזהב נקבע לרמה של 1 ל-100. מינוף של 1 ל-100 מאפשר לך למעשה לפתוח עסקה הגדולה פי 100 מגובה הביטחונות שאתה נדרש להקצות כנגד העסקה. לדוגמה, כדי לפתוח עסקה של 100,000 על האירו-דולר תידרש להעמיד בטחונות בגובה של 1,000. המינוף על חוזי הפרשים (CFD) על מדדי מניות נקבע לרמה של 1 ל-40. המינוף על יתר הנכסים, כדוגמת נפט, כסף וכדומה, נקבע לרמה של 1 ל-20. מינוף יכול לפעול לרעתך כפי שהוא יכול לפעול לטובתך. הוא עשוי להעצים את רווחיך, אך באותה מידה גם להעצים את הפסדיך. הרשות לניירות ערך ביקשה לקבוע מינוף שיאזן בין הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף במט"ח.

5. האם ניתן להציע מינוף גבוה יותר?
חברות פורקס שיהיו נתונות לפיקוח הרגולציה לא יוכלו להציע מינוף גבוה יותר מכפי שקבעה הרשות עבור המוצרים השונים. עם זאת, הרשות לניירות ערך קבעה מספר מקרים שבהם ניתן לאפשר ללקוחות מסוימות, העומדים בקריטריונים מסוימים, מינוף גבוה יותר כך למשל, סוחר פרטי, ששווי נכסיו הכולל עומד על 12 מיליון ₪ או סוחר שביצע בשנה האחרונה מחזור עסקאות ממוצע של 10 מיליון ₪ ומעלה לחודש, יוכל לסחור במינופים גבוהים יותר, על פי שיקול דעתו ובהתאם לנכונות של חברת המסחר לאפשר לו מינוף גבוה יותר. כל סוגי הלקוחות הללו, שזכאים לפטור ממגבלות המינוף, מפורטים בתקנות הרשות לניירות ערך, המפורטות באתר הבית של הרשות תחת הקטגוריה "זירות סוחר". לפרטים נוספים בנושא, אנא פנה למחלקת הסוחרים שלנו ב-03-5101317 או ב-TRADERS@FXCM.CO.IL.

6. האם יהיה מותר לסחור בחוזי הפרשים?
הרגולציה החדשה מתירה מסחר בחוזי הפרשים (CFD). חוזה הפרשים הוא מוצר פיננסי פופולארי הנסחר "מעבר לדלפק" (OTC), ומאפשר לסוחרים להשיג חשיפה לשוקי המניות והסחורות. ב-FXCM תוכל לסחור באמצעות CFD על מוצרי אנרגיה כגון נפט, על מתכות יקרות כגון זהב וכסף ועל מדדי מניות מובילים ברחבי העולם.

7. האם הרגולציה מתירה לבצע גידור?
כן. בניגוד לרגולציה בארצות הברית, שאוסרת פתיחת עסקאות שורט ולונג במקביל על אותו נכס, בישראל, כמו בבריטניה ובמדינות נוספות, הרגולציה מתירה לבצע גידור.

8. האם חשבוני בFXCM TRADING LTD ינוכה מס במקור?
כן, חברת פורקס תהיה מחויבת לנכות מס במקור על רווחיהם של לקוחותיה בהתאם לפקודת המס בישראל. למידע נוסף על ניכוי מס במקור, לחץ כאן

9. היכן אוכל למצוא את פירוט התקנות החדשות של הרשות לניירות ערך?
באתר הבית של הרשות לניירות ערך, תחת הקטגוריה של "זירות סוחר", תוכלו למצוא את הפירוט המלא של כל התקנות.
[/device]