רגולציה על חברות פורקס בישראל

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

FXCM ישראל מתמחה במסחר מקוון במט"ח וחוזי הפרשים. בתאריך ה-31/10/2016 FXCM ישראל קיבלה רישיון לניהול זירת סוחר מרשות ניירות ערך**.
יש לציין כי אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

קבוצת FXCM פועלת תחת הרגולציות הבאות:

קבוצת FXCM נתונה לפיקוח רגולטורי במספר תחומי שיפוט. כתומכת מוצהרת ברגולציה על שוק הפורקס והגברת ביטחון המשקיעים, קבוצת FXCM רשומה ונתונה לרגולציה על ידי הגופים הרגולטוריים הנחשבים בעולם.

London - FOREX CAPITAL MARKETS LTD Sydney - FXCM Australia Limited ASIC Paris - FXCM FRANCE LTD
FOREX CAPITAL MARKETS LTD.
FCA # 217689
FXCM AUSTRALIA LIMITED ASIC
ACN: 121934432
AFSL: 309763
FXCM FRANCE LTD.
FXCM France is registered with
(the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP

 

יודגש כי לחברה אין קשרי בעלות עם החברות הנזכרות לעיל וכי היא פועלת מכוח הסכם רישיון מול FXCM UK המפוקחת על ידי ה-FCA.

**אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.