גרף נרות יפניים

Share on FacebookShare on LinkedIn
גרפים מסוג נרות יפניים הם הגרפים הפופולאריים בקרב סוחרי פורקס והנוחים ביותר לשימוש לצורך איתור הזדמנויות וניהול עסקאות. חבילת הגרפים Marketscope בתחנת המסחר של FXCM כוללת גרפים נרות יפניים בזמן אמת על כל הנכסים הזמינים למסחר ב-FXCM.

איך קוראים נרות יפניים?

גרף נרות יפניים מציג בפני הסוחר באופן מאוד פשוט את המידע החשוב על תנועת המחיר בשוק. המבנה של הנר למעשה כולל 4 רמות של מידע על תנועת המחיר בתקופת הזמן של הנר:
–          מחיר הצמד בזמן שהנר נפתח.
–          מחיר הצמד בזמן הסגירה.
–          מחיר השיא שנקבע בזמן הנר.
–          מחיר השפל שנקבע בזמן הנר.
גרפים מט"ח - גרף נרות יפניים - ניתוח טכני של פורקס

כל נר מייצג את תקופת הזמן של הגרף. כך למשל, בגרף יומי כל נר מייצג תקופה של 24 שעות, ואילו בגרף של שעה כל נר מייצג שעה וכן הלאה.
הבה ננתח באופן ויזואלי את מרכיבי הנר. נר מוגדר משני מרכיבים עיקריים:
גוף הנר: זה החלק הרחב של הנר, והוא מייצג את ההפרש בין מחיר הפתיחה למחיר הסגירה של הנר. במקרה ומדובר בנר יורד, מחיר הפתיחה יהיה המחיר בקצה הגבוה של הגוף ומחיר הנעילה יהיה בקצה הנמוך של הגוף. במקרה ומדובר בנר עולה, מחיר הפתיחה יהיה המחיר בקצה הנמוך של הגוף ואילו מחיר הנעילה יהיה בקצה הגבוה של הגוף.
פתיל: זהו החלק הדק של הנר והוא מייצג את נקודות השיא והשפל שנקבעו בתקופת הזמן של הנר.

מדוע כדאי להשתמש בגרף נרות יפניים במסחר?

הנרות היפניים מהווים את השיקוף הטוב ביותר למה שקורה בשוק, ומספקים לנו תובנות על הלך הרוח של המסחר וכיוונו של השוק. באמצעות תבניות מוכרות של נרות יפניים, ובשילוב אינדיקטוריים טכניים נוספיים ניתן לזהות היתכנות להמשך מגמה והיפוכי כיוון, וכך לאתר הזדמנויות מסחר ולדעת לנהל את עסקאותיך בתבונה רבה יותר.
 
השימוש בנרות יפניים מהווה חלק בלתי נפרד מהמסחר בפורקס או במט"ח