ביטחון כספי לקוחות

Share on FacebookShare on LinkedIn

FXCM ישראל היא חברת פורקס הנוהגת בכספי לקוחותיה תוך הקפדה מחמירה. החברה מקפידה על עמידה בהוראות תקנות ניירות ערך, באמצעות קביעת נהלים פנימיים תואמים. כספי לקוחותיה של FXCM ישראל מופקדים חשבון נאמנות בנק הפועלים (למידע נוסף: לחץ כאן). 

כספיו של כל לקוח מופקדים בחשבון נאמנות בנפרד מהחשבון התפעולי של FXCM ישראל.

FXCM ישראל מתמחה במסחר מקוון במט"ח וחוזי הפרשים. בתאריך ה-31/10/2016 FXCM ישראל קיבלה רישיון לניהול זירת סוחר מרשות ניירות ערך. יש לציין כי אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

מה עוד FXCM ישראל מבצעת על מנת להגן על כספי הלקוחות שלה?

התאמה יומית. FXCM ישראל מבצעת מידי יום התאמה של כספי הלקוחות אשר נמצאים בחשבון הבנק של החברה אל מול יתרות חשבונות המסחר ובהתאם לזה מבצעת החברה התקזזות יומית אל מול ספקי הנזילות שלה כך שסיכון החשיפה לצד נגדי בשל פוזיציות פתוחות מוגבל לרווח/הפסד היומי בלבד. לדוגמה: תחשבו שפתחתם פוזיצייה בבוקר, ובסוף יום המסחר העסקה ברווח צף של 5000 דולר. התאמה יומית משמעותה, לדאוג לזיכוי חשבון הבנק של הלקוחות באותם 5000 דולר, גם אם עדיין לא סגרתם את העסקה.